• znam 32 języki

    di il 06 gennaio 2014

    Wielokulturowość zwiększa świadomość i pozwala  określić swoje miejsce na Ziemi i w Europie. Otwartość na bodźce płynące z różnych języków i kultur, pozwala się wzbogacić. Te słowa przestają być pustym sloganem, gdy wypowiada je ktoś, kto zna 32 języki (nowożytne i wymarłe), kto studiował historię większości znanych języków i podróżował po całym świecie w celu doskonalenia swoich umiejętności