• BRUTALNE PRZEBUDZENIE SARAJEWA

  di il 13 febbraio 2014

  Spo­łe­czeń­stwo bo­śniac­kie prze­bu­dzi­ło się po trwa­ją­cym bli­sko 20 lat le­tar­gu. W pierw­szym ty­go­dniu lu­te­go ulice Sa­ra­je­wa wy­peł­ni­ły się ma­ni­fe­stan­ta­mi, któ­rzy po­sta­no­wi­li wy­ra­zić swój sprze­ciw wobec pa­syw­no­ści klasy rzą­dzą­cej. Na­pię­cie po­mię­dzy po­li­cją i cy­wi­la­mi ro­śnie – kon­flikt zy­skał już miano „bo­śniac­kiej wio­sny”.

 • Kim jest Abdellatif Kechiche ?

  di il 09 dicembre 2013

  Na zmia­nę sub­tel­ny i okrut­ny, bły­sko­tli­wy i iry­tu­ją­cy - wy­glą­da na to, że Ab­del­la­tif Ke­chi­che po­sia­da wszyst­kie atry­bu­ty ka­pry­śne­go re­ży­se­ra. Po tym, jak na jaw wy­szło jego de­spo­tycz­ne za­cho­wa­nie na pla­nie na­gro­dzo­ne­go Złotą Palmą w Can­nes filmu "Życie Adeli", świat kina przy­brał dwu­bie­gu­no­wy cha­rak­ter.

 • Insekty na talerzu w warszawskiej knajpie

  di il 31 ottobre 2013

  Zawsze uważałem, że owady lepiej wyglądają za szklanymi ścianami akwarium niż na talerzu. Mimo to, uprzednio spróbowawszy węża i skorpiona w Wietnamie, postanowiłem podjąć wyzwanie i skosztować insektów serwowanych w niedawno otwartej warszawskiej knajpie

 • Nauka w UE: powrót do Wielkiego Wybuchu

  di il 07 maggio 2013
  Kiedy znajdowałam się na położonym na 5000 m n.p.m. chilijskim płaskowyżu Chajnantor, nie tylko relacjonowałam inaugurację drugiego największęgo projektu ludzkości, ale także miałam okazję na przyjrzeć się na nowo narodzinom Europy i uświadomić sobie, jak bardzo urosła ona w siłę.
 • "9 maja to urodziny mojej byłej dziewczyny" - to też Dzień Europy

  di il 07 maggio 2013
  9 maja 2013 to będzie ważny dzień dla Niemiec. Ludzie wyjdą na ulice i będą fetować tradycyjnie obchodzony Dzień Ojca, a także przypadające w tym samym czasie święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Ale czy pomyślą też o budowniczym Unii Europejskiej, Robercie Schumanie?
 • Książka i róża

  di il 23 aprile 2013
  Dziś kobiety obdarowywane są różami. Za taki podarunek powinny odwdzięczyć się ukochanemu książką. W Katalonii księgarze mają nadzieję sprzedać ich 1,5 miliona. To właśnie tam, 23 kwietnia, obchodzi się Dzień świętego Jerzego, a na całym świecie, od roku 1995, celebruje się Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.
 • Włochy - uprzywilejowani elektorzy wybierają prezydenta

  di il 19 aprile 2013

  Wczoraj o 10 rano grupa uprawnionych do głosowania elektorów (łącznie 1007 osób) zebrała się w pałacu Montecitorio w celu wyłonienia dwunastego prezydenta Republiki Włoskiej. Wygląda na to, że będzie to trudne i kontrowersyjne głosowanie.

 • Los europeos "untan"

  di il 18 aprile 2013
  El informe reciente de la CBA (Fiscalía Anticorrupción polaca) precisa las áreas de la economía polaca más susceptibles de actos de corrupción en el año 2013. La publicación, que aparece por primera vez en la historia del país, revela que serían los fondos europeos los que más tentarán a los pequeños empresarios y a las instituciones públicas a dar dinero bajo cuerda.
 • Alternatywa dla Niemiec: partia eurosceptyków

  di il 15 aprile 2013
  W niedzielę 14.04., w Berlinie, odbyło się pierwsze zgromadzenie partii ”Alternative für Deutschland” (Alternatywa dla Niemiec). Ugrupowanie żąda ”systematycznego odchodzenia” ze strefy euro i zapowiada swój start we wrześniowych wyborach parlamentarnych. Nareszcie pojawiła się alternatywa w dyskusji o jednej walucie, cieszą się komentatorzy, którzy upatrują w nowej partii zagrożenie dla Merkel.
 • Eurosceptycyzm "Żelaznej Damy"

  di il 08 aprile 2013
  Młoda, elokwentna, robiąca wrażenie kandydatka. Do tego jeszcze atrakcyjna i bystra. Dobrze zna się na swoim fachu - wzór do naśladowania. To właśnie można przeczytać w aktach Partii Konserwatywnej. Mowa tu o młodej Margaret Thatcher, która przez całe życie zawzięcie pięła się po szczeblach kariery i niechętnym okiem patrzała na integrację europejską.